Oční operace: následná léčba a pooperační péče

Většina laserových operací probíhá ve značné míře bez komplikací. Po operaci však často vznikají přechodné příznaky, jako je pocit cizího tělesa v oku, svědění, pálení a suché oči nebo dokonce krátkodobé poruchy zraku. Abyste se co nejlépe vyhnuli těmto postižením, je nezbytná pečlivá následná péče.

Následná lékařská péče – přistupujte k prohlídkám zodpovědně!

Po oční operaci jakéhokoli typu je nezbytný lékařský dohled. Bývá pravidlem, že pacient stráví prvních několik hodin po operaci pod lékařským dohledem v ordinaci nebo na klinice, aby bylo možno okamžitě řešit komplikace, které mohou nastat. V následujícím období byste měli být v pravidelných intervalech vyšetřováni očním lékařem. Kontroly po laserové operaci pro zlepšení zraku, jako je operace LASIK, se obvykle konají za jeden den, jeden týden, jeden měsíc, tři měsíce a jeden rok po operaci. V případě korekce krátkozrakosti prostřednictvím PRK by oko mělo být dokonce ze začátku kontrolováno každý den. Také obvykle musí být nošeny během prvních několika dnů terapeutické kontaktní čočky kvůli ochraně exponovaných nervů rohovky.
 

Bez očních kapek to nejde

Po laserové oční operaci jsou poškozeny jemné nervy rohovky, protože je buď přechodně odklopena nebo zbroušena vrchní vrstva rohovky. Vzhledem k nedostatku nervových zakončení bezprostředně po operaci reaguje rohovka méně citlivě na vlivy okolního prostředí. Oko není schopno se optimálně přizpůsobovat okolí a produkce slzného filmu klesá.

Proto se obvykle v pooperační péči používají zvlhčující oční kapky jako podpora lubrikace a procesu hojení. Kapky se aplikují každou hodinu po operaci a později dle potřeby. U některých operací (např. katarakta, PRK) se jako součást následné léčby podávají protizánětlivé nebo antibiotické oční kapky.
 

Léčba po operaci šedého zákalu: Co je sekundární šedý zákal?

Šedý zákal patří  mezi nejčastější oční onemocnění. Chirurgická léčba zahrnuje odstranění zkalené čočky a její náhradu umělou čočkou. Velká část kapsulárního vaku se ponechává. V přibližně jedné pětině se do několika měsíců po operaci šedého zákalu vytvoří tzv. sekundární karatakta. Jedná se vlastně o zakalení zadní části kapsulárního vaku, který zůstává v oku. Je způsobena přirozeným růstem buněk. Sekundární katarakta je bezbolestná, neškodná a lze ji léčit ambulantně odstraněním speciálním laserem.
 

Pravidla chování po oční operaci

Bez ohledu na to, zda se jedná o operaci šedého zákalu nebo refrakční zákrok pro zlepšení zraku, nejdůležitější zásady následné péče jsou tyto: dodržujte pokyny lékaře a buďte trpěliví. Pro podporu procesu hojení se doporučuje ponechat po určitou dobu po operaci oči zavřené. Měli byste respektovat následující obecné rady:

 

  • Po dobu 24 hodit neřídit auto
  • V několika prvních dnech se vyhnout nadměrné fyzické námaze
  • Netřít a nemačkat čerstvě operované oko
  • Dodržovat bez výjimky lékařské kontroly
  • Užívat předepsané léky dle instrukcí
  • Svou každodenní hygienu můžete provádět bez jakýchkoli omezení. Oči by však neměly přijít do kontaktu s vodou, mýdlem nebo šamponem.
  • Nepoužívejte žádnou další optiku. Nepřetržité nasazovaní a odkládání brýlí znesnadňuje mozku, aby se trvale přizpůsobil novým podmínkám.

 

Důležité: Pokud by došlo k nečekaným problémům – například k náhlému, značnému zhoršení zraku nebo dlouhotrvající bolesti čerstvě operovaného oka, navštivte ihned lékaře a za žádných okolností nečekejte do další kontroly.

Další zajímavé stránky

„Nastavení souborů cookies“ a předávání údajů třetím zemím

Tento web používá soubory cookie. Kliknutím na příslušné políčko můžete udělit svůj souhlas se všemi soubory cookies, nebo pouze s nezbytnými soubory cookies, nebo s vybranými skupinami souborů cookie. Tento souhlas je možné odvolat. Pro více informací o každém souboru cookie klikněte na „Individuální nastavení souborů cookie“.

Web také zavádí služby (např. služby poskytovatele Google), jejichž prostřednictvím probíhá přenos dat do USA. Pokud tedy souhlasíte s používáním služeb a svůj souhlas potvrdíte kliknutím na příslušné tlačítko/políčko, souhlasíte také s přenosem dat do této třetí země. USA jsou v současné době považovány za nebezpečnou třetí zemi ve smyslu GDPR; přenos dat do USA s sebou nese rizika (zejména pokud se jedná o možnost úřadů v USA přistupovat k údajům). Další informace o zpracování údajů a jejich autorizaci a také o vašem ovlivnění na-jdete v našich informacích o ochraně údajů.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat/upravit kliknutím na „Individuální nastavení souborů cookie“ a vybráním příslušného nastavení.