Jak se suché oči diagnostikují?

Stabilní slzný film a dostatečné zvlhčení povrchu oka jsou nezbytné pro zásobování očí živinami a k jejich ochraně. Příznaky jako zarudnutí oka, svědění nebo pálení v oku mohou být známkou toho, že složení slzného filmu není optimální. Každý by měl s takovými příznaky navštívit očního lékaře. Ten může potvrdit diagnózu suchého oka.

Oční lékař má různé metody a techniky pro vyšetření zvlhčení oka. Nejprve provede jednoduché vyšetření pomocí štěrbinové lampy. Díky tomu získá zvětšený obraz oka a  prvotní přehled o jeho zdravotním stavu. Mezi další metody patří měření času rozpadu slzného filmu, nebo dočasné obarvení povrchu oka.

Čas poškození (roztržení) slzného filmu je u suchých očí kratší

Při problémech se zvlhčováním oka se může slzný film roztrhnout rychleji, čímž dojde k obnažení citlivé rohovky. Tento proces lze opticky prokázat, a proto může být použit pro diagnostiku suchých očí. Oční lékař obarví slznou tekutinu fluorescenčním barvivem (obvykle fluorescein). Pacient nesmí během testu mrkat a musí udržet oči otevřené. Lékař může jasně rozeznat trhliny, které se objevují ve filmu pomocí barevného světla štěrbinové lampy. Lékař měří čas do objevení první trhlinky. Pokud je doba roztržení kratší než deset sekund, signalizuje to špatnou funkci lipidové vrstvy slzné tekutiny.
 

Snížený objem slzné tekutiny lze prokázat Schirmerovým testem

Schirmerův test je důležitá procedura v diagnostice suchých očí, jelikož může jednoznačně prokázat snížený objem slz. Během vyšetření, zatímco má pacient zavřené oči, se pod spodní víčko vsunou malé proužky filtračního papíru. Povrch oka lze předem umrtvit pomocí lokálního anestetika, aby se snížilo podráždění. Filtrační papír absorbuje slzné tekutiny po dobu pěti minut. Po uplynutí této doby by měl být alespoň jeden centimetr filtračního papíru vlhký, což se projeví změnou barvy. V případě, že vlhká část filtračního papíru je menší než jeden centimetr, vodná složka slzného filmu je nedostatečná.
 

Barvení odumřelých buněk se používá ke stanovení syndromu suchých očí

Na povrchu oka se vždy vyskytují nějaké odumřelé buňky. V případě, že slzný film je narušen, počet odumřelých buněk stoupá. Pokud aplikujeme do oka kapky lisaminové zeleně nebo bengálské červeně, tyto odumřelé buňky rohovky a spojivky dočasně změní barvu. Živé buňky barvu nemění. Pokud toto zbarvení ukáže nadměrné množství odumřelých buněk, je to možná známka poruchy zvlhčení.
 

Změny na spojivkách naznačující zvýšené tření

Pokud je slzný film poškozen, vzniká zvýšené tření na spojivce a mohou se vytvořit podélné spojivkové řasy souběžné s okrajem víček (LIPCOF). Výskyt těchto řas umožňuje učinit závěry týkající se stupně závažnosti suchých očí. Permanentní řasy se netvoří u zdravých očí, ale u suchých očí bývá viditelná jedna nebo více řas. Oční lékař je může vidět pomocí štěrbinové lampy, čímž shromáždí další důležitý údaj pro stanovení diagnózy.

Kombinací různých technik může oční lékař diagnostikovat poruchu lubrikace suchého oka a doporučit vhodné léčebné postupy, jako je používání očních kapek  nebo mastí.

Další zajímavé stránky

„Nastavení souborů cookies“ a předávání údajů třetím zemím

Tento web používá soubory cookie. Kliknutím na příslušné políčko můžete udělit svůj souhlas se všemi soubory cookies, nebo pouze s nezbytnými soubory cookies, nebo s vybranými skupinami souborů cookie. Tento souhlas je možné odvolat. Pro více informací o každém souboru cookie klikněte na „Individuální nastavení souborů cookie“.

Web také zavádí služby (např. služby poskytovatele Google), jejichž prostřednictvím probíhá přenos dat do USA. Pokud tedy souhlasíte s používáním služeb a svůj souhlas potvrdíte kliknutím na příslušné tlačítko/políčko, souhlasíte také s přenosem dat do této třetí země. USA jsou v současné době považovány za nebezpečnou třetí zemi ve smyslu GDPR; přenos dat do USA s sebou nese rizika (zejména pokud se jedná o možnost úřadů v USA přistupovat k údajům). Další informace o zpracování údajů a jejich autorizaci a také o vašem ovlivnění na-jdete v našich informacích o ochraně údajů.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat/upravit kliknutím na „Individuální nastavení souborů cookie“ a vybráním příslušného nastavení.