Používání očních mastí: PARIN-POS® a VitA-POS®

Podráždění očí může mít různé příčiny. Vlivy životního prostředí, třeba průvan a prach, klimatizace, přímé sluneční záření a aktivity, jako je dlouhá práce nebo řízení auta mohou vyvolat pálení a svědění očí. Ty jsou často doprovázeny pocitem sucha nebo  cizího tělesa v oku. Oční masti PARIN-POS®VitA-POS® chrání povrch oka a zlepšují slzný film. Pocit pálení, svědění nebo podráždění očí mizí a víčka mohou snadno klouzat přes rohovky a spojivky.

Obecné pokyny k používání očních mastí

První obecné pravidlo zní, že oční masti by měly být vždy používány čistýma rukama. Je bezpodmínečně nutné zabránit dotyku očí nebo kůže s koncovkou tuby. Před prvním použitím se ujistěte, že tuba je neporušená. Masti používejte pouze v případě, že ochranný proužek na krytu tuby oční masti není poškozen. Po vyšroubování uzavíracího víčka zakloňte mírně hlavu, jemně povytáhněte dolní víčko a malý proužek masti lehkým stlačením tuby aplikujte do spojivkového vaku. Tubu není potřeba ohýbat nebo rolovat. Po aplikaci masti pomalu zavřete oči.

Pokud užíváte oční masti PARIN-POS® a VitA-POS® během dne, může dojít k dočasnému zhoršení vidění kvůli jejich olejovité konzistenci. V této době byste neměli řídit či obsluhovat stroje. Obě masti by měly být ideálně používány před spaním. Pokud chcete zvlhčovat své oči během dne bez omezení, vyberte si oční kapky z řady HYLO EYE CARE®.

Oční masti PARIN-POS® a VitA-POS® by neměly být aplikovány současně s jinými očními kapkami a očními léky. V těchto případech by oční mast měla být podána asi 30 minut poté, co byly aplikovány oční léky nebo oční kapky. Pokud používáte další oční mast, mezi oběma aplikacemi by měla být přestávka alespoň jednu hodinu.

Je-li známa přecitlivělost na některou ze složek, masti PARIN-POS® a VitA-POS® by neměly být používány. Oční masti by také neměly být používány při nošení kontaktních čoček.
Oční masti by měly být uchovávány při pokojové teplotě (15 až 25 stupňů Celsia), a používány nejdéle šest měsíců po otevření. Neměly by být používány po uplynutí doby použitelnosti.
 

Oční mast PARIN-POS®: dávkování a speciální instrukce

Při podávání masti PARIN-POS® dbejte pokynů svého očního lékaře. Dávkování je založeno na individuálních příznacích a životním stylu. PARIN-POS® může doplňovat denní podávání zvlhčujících očních kapek, za normálních okolností se aplikuje jednou denně před spaním. Pokud máte pocit, že je třeba použít PARIN-POS® častěji, měli byste se poradit se svým očním lékařem. Ačkoli neexistují žádná omezení v délce doby používání, měli byste se poradit s očním lékařem, pokud se příznaky nezlepší do jednoho týdne.

PARIN-POS® je praktický doplněk k denní terapii očními kapkami HYLO-PARIN® s obsahem heparinu.
 

VitA-POS®: dávkování a další informace

Četnost použití závisí na individuálních příznacích a způsobu života pacienta.VitA-POS® může doplňovat používání zvlhčujících očních kapek a v takových případech se aplikuje jednou denně před spaním. V případě výrazného pocitu sucha v očích se VitA-POS® obvykle aplikuje třikrát denně. Pokud máte pocit, že je třeba použít VitA-POS® častěji, měli byste se poradit se svým očním lékařem. Neexistuje žádné omezení v délce doby použití.

Dle současných poznatků lze VitA-POS® použít bez problémů u dětí a těhotných žen a kojících matek.

Další zajímavé stránky

„Nastavení souborů cookies“ a předávání údajů třetím zemím

Tento web používá soubory cookie. Kliknutím na příslušné políčko můžete udělit svůj souhlas se všemi soubory cookies, nebo pouze s nezbytnými soubory cookies, nebo s vybranými skupinami souborů cookie. Tento souhlas je možné odvolat. Pro více informací o každém souboru cookie klikněte na „Individuální nastavení souborů cookie“.

Web také zavádí služby (např. služby poskytovatele Google), jejichž prostřednictvím probíhá přenos dat do USA. Pokud tedy souhlasíte s používáním služeb a svůj souhlas potvrdíte kliknutím na příslušné tlačítko/políčko, souhlasíte také s přenosem dat do této třetí země. USA jsou v současné době považovány za nebezpečnou třetí zemi ve smyslu GDPR; přenos dat do USA s sebou nese rizika (zejména pokud se jedná o možnost úřadů v USA přistupovat k údajům). Další informace o zpracování údajů a jejich autorizaci a také o vašem ovlivnění na-jdete v našich informacích o ochraně údajů.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat/upravit kliknutím na „Individuální nastavení souborů cookie“ a vybráním příslušného nastavení.