Laserové operace očí – oblasti využití

Pojem „laserová operace očí“ je běžně používaný pro korekce různých typů zhoršeného vidění. Tyto zásahy jsou seskupeny pod pojmem „refrakční chirurgie“, který zahrnuje postupy, jako je LASIK nebo PRK. Nicméně máme k dispozici i velké množství non-refrakčních laserových metod pro léčbu očních chorob (například uzavření sítnicových trhlin) nebo diagnostické použití nízkoenergetických laserů pro povrchové mapování a měření zraku.

Terapeutické použití očního laseru

Lasery se používají v terapeutické oblasti například pro proříznutí nebo odstranění vrstev tkáně, třeba při léčbě šedého zákalu. Zde se zkalená čočka odstraní za pomoci femtosekundového laseru a následně je nahrazena umělou čočkou. Tímto způsobem laser nahrazuje několik jednotlivých kroků v chirurgii čočky dříve prováděné ručně lékařem.

Laser nám také otevřel nové možnosti v léčbě glaukomu (zelený zákal), kdy medicinální léčba již není dostatečně účinná: pomocí selektivního záření drenážního úhlu komory oka (trabekuloplastika) se okolní tkáň stává více porézní, a to snižuje oční tlak.
 

Refrakční chirurgie (LASIK, PRK)

Refrakce vyjadřuje v oftalmologii dioptrickou sílu potřebnou ke korekci, s nimiž budou paprsky světla procházející přes rohovku a čočku produkovat na sítnici ostrý obraz objektu v nekonečné vzdálenosti. Při normálním vidění (emetropie) se paprsky světla spojují v jednom bodu na sítnici. Při krátkozrakosti (myopie), tento průsečík leží před sítnicí a při dalekozrakosti (hypermetropie) za ní. Rozmazaný vizuální dojem vyvolaný rozptýlením dopadu světla může být obvykle korigován vhodně zvolenou oční optikou (brýle, kontaktní čočky).

Alternativně refrakční chirurgie nabízí možnost odstranění tkáně přímo z rohovky, a tím i změnu dioptrické síly rohovky. Mezi nejznámější a nejvíce vyzkoušené a testované postupy patří LASIK a PRK. Obě metody mohou být použity jak pro korekci krátkozrakosti, tak dalekozrakosti, ale mají různé výhody a nevýhody.
 

PRK – Fotorefraktivní keratektomie

Při této metodě laserové oční chirurgie se vrstva po vrstvě odstraní povrch rohovky. Pro léčbu krátkozrakosti se rohovka oplošťuje ve středu, což snižuje optickou sílu rohovky a tlačí průsečík vstupních světelných paprsků směrem k zadní straně. Tímto způsobem může být odstraněna také střední krátkozrakost (2-6 dioptrií). Aby se po zásahu zabránilo vzniku jizvy na rohovce, je obvyklé následné ošetření očními kapkami obsahujícími kortizon. Kromě toho se nosí v prvních dnech po operaci oka laserem speciální terapeutické kontaktní čočky s cílem poskytnout dodatečnou ochranu postižené rohovce.

Pro úpravu dalekozrakosti se udělá rohovka strmější odstraněním kroužků tkáně z jejích okrajů. Tím se vybrousí do rohovky profil mnohem více vypouklé (konvexní) čočky. Nicméně odstraněné části rohovky se mohou po čase opět zaplnit rohovkovou tkání, čímž se refrakční efekt v dlouhodobém horizontu snižuje.
 

LASIK – laserem asistovaná in-situ keratomileusis

Metodou LASIK je z rohovky speciálním přístrojem nebo femtosekundovým laserem odříznuta velmi tenká lamela. Poté se, analogicky k metodě PRK, odstraní část tkáně rohovky a odříznutá rohovková lamela je opět přiložena. Výhodami této metody jsou pacientova okamžitá úleva od příznaků a prevence vzniku jizev na rohovce. I když je LASIK metoda téměř bez komplikací, mohou po operaci vznikat pocity suchého oka. Při obroušení rohovky jsou přerušeny velmi jemné nervy rohovky, povrch oka je proto méně citlivý a již není schopen optimálně přizpůsobit produkci slz vnějším vlivům, jako je vítr, prach nebo teplo a chlad. Navíc se stejně jako u jiných chirurgických zákroků zvyšuje riziko výskytu chyb a pooperační infekce. Potřeba a vedlejší účinky laserového ošetření by proto měly být vždy projednány a konzultovány s odborníkem.

Další zajímavé stránky

„Nastavení souborů cookies“ a předávání údajů třetím zemím

Tento web používá soubory cookie. Kliknutím na příslušné políčko můžete udělit svůj souhlas se všemi soubory cookies, nebo pouze s nezbytnými soubory cookies, nebo s vybranými skupinami souborů cookie. Tento souhlas je možné odvolat. Pro více informací o každém souboru cookie klikněte na „Individuální nastavení souborů cookie“.

Web také zavádí služby (např. služby poskytovatele Google), jejichž prostřednictvím probíhá přenos dat do USA. Pokud tedy souhlasíte s používáním služeb a svůj souhlas potvrdíte kliknutím na příslušné tlačítko/políčko, souhlasíte také s přenosem dat do této třetí země. USA jsou v současné době považovány za nebezpečnou třetí zemi ve smyslu GDPR; přenos dat do USA s sebou nese rizika (zejména pokud se jedná o možnost úřadů v USA přistupovat k údajům). Další informace o zpracování údajů a jejich autorizaci a také o vašem ovlivnění na-jdete v našich informacích o ochraně údajů.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat/upravit kliknutím na „Individuální nastavení souborů cookie“ a vybráním příslušného nastavení.