Citrátové a fosfátové pufry v očních kapkách

Oční kapky obsahují pufrový roztok, který chrání chemické vazby mezi složkami očních kapek a který zajišťuje, že oční kapky mají během období, kdy jsou používány, správnou hodnotu pH. Poměrně často se používá fosfátový pufr. O fosfátech v pufru se začalo pochybovat poté, co studie ukázaly, že mohou vést k trvalému zákalu rohovky v případech, kdy je rohovka již poškozena, nebo kvůli častému používání. Citrátové pufry jsou dobrou alternativou k fosfátovým pufrům.

Pufry udržují  hodnotu pH v očních kapkách

Pomocí pufrů se v očních kapkách nastavuje správná hodnota pH. Pouze tehdy, když  má pH určitou hodnotu, jsou oční kapky dobře snášeny a jejich složky dlouhodobě chráněny proti rozkladu. Pro tyto účely jsou snadno použitelné fosfátové pufry. Výsledky současných studií však vyžadují opatrnost při používání fosfátů v očních kapkách1. U osob, které mají poškozenou rohovku, například po operaci nebo po zranění, se může vyvinout trvalý zákal rohovky kvůli častému používání fosfátů.

V rohovce je přirozeně přítomen vápník. Ten reaguje s fosfáty a vytváří krystaly fosforečnanu vápenatého s nízkou rozpustností. Vzniklé soli se ukládají do rohovky a mohou způsobit její neprůhlednost. Vzhledem k tomu, že se vápenaté usazeniny nerozpouštějí, je výsledkem výrazně zhoršené vidění. To je označováno jako kalcifikace. V extrémních případech musí být zrak obnoven transplantací rohovky.

V porovnání s přirozenou přítomností fosfátů v oku je množství v očních kapkách několikrát větší. Kalcifikace se může objevit u postižených pacientů během několika dní, pokud často používají oční kapky obsahující fosfáty.
 

Citrátové pufry jsou lepší než fosfátové pufry

Lidé s poškozenými rohovkami by neměli používat oční kapky s fosfátovými pufry. Fosfátové pufry lze identifikovat v seznamu složek  v informačním letáku pro pacienta podle následujících výrazů:
 

  • Dihydrogenfosforečnan sodný
  • Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného
  • Dihydrát monohydrogenfosforečnanu sodného
  • Dihydrogenfosforečnan draselný
     

K dispozici jsou také oční kapky, které obsahují citrátové pufry místo fosfátových pufrů. Citrátové pufry nezpůsobují kalcifikaci rohovky, a proto jsou tyto oční kapky s citrátovými pufry preferovány.
Ačkoli riziko kalcifikace je minimální u lidí, kteří mají nepoškozenou rohovku, stále se doporučuje používat z bezpečnostních důvodů oční kapky bez fosfátových pufrů. Produkty z řady péče o oči od firmy URSAPHARM fosfátové pufry neobsahují.

 

1 BLUMBERG, A.: Bull. zur Arzneimittelsicherheit 2013; Nr. 1: 7-12

ANDERSON, S. B. et al. (2003): Corneal calcification after amniotic membrane transplantation; Br J Ophthalmol (2003), Vol. 87: 587-591

LAKE, D. et al. (2008): Deep corneal calcification associated with preservative-free eyedrops and persistent epithelial defects; Cornea, Vol. 27, Nr. 3: 292-296

SCHRAGE, N. F. et al. (2010): Changing the composition of buffered eye-drops prevents undesired side effects; Br J Ophthalmol (2010), Vol. 94: 1519-1522

Další zajímavé stránky

„Nastavení souborů cookies“ a předávání údajů třetím zemím

Tento web používá soubory cookie. Kliknutím na příslušné políčko můžete udělit svůj souhlas se všemi soubory cookies, nebo pouze s nezbytnými soubory cookies, nebo s vybranými skupinami souborů cookie. Tento souhlas je možné odvolat. Pro více informací o každém souboru cookie klikněte na „Individuální nastavení souborů cookie“.

Web také zavádí služby (např. služby poskytovatele Google), jejichž prostřednictvím probíhá přenos dat do USA. Pokud tedy souhlasíte s používáním služeb a svůj souhlas potvrdíte kliknutím na příslušné tlačítko/políčko, souhlasíte také s přenosem dat do této třetí země. USA jsou v současné době považovány za nebezpečnou třetí zemi ve smyslu GDPR; přenos dat do USA s sebou nese rizika (zejména pokud se jedná o možnost úřadů v USA přistupovat k údajům). Další informace o zpracování údajů a jejich autorizaci a také o vašem ovlivnění na-jdete v našich informacích o ochraně údajů.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat/upravit kliknutím na „Individuální nastavení souborů cookie“ a vybráním příslušného nastavení.