Slzy a suché oči

Pokud je známo, člověk je jediná bytost, která je schopna plakat, když prožívá emoce. Při pláči se naše oči zaplní slznou tekutinou a poté stékají velké slzy dolů po tvářích.

Oční lékaři z Německé oftalmologické společnosti (DOG – German Oftalmological Society) zjistili, že muži pláčou v průměru až 17krát ročně a ženy 64krát. Existují genderově specifické rozdíly v důvodech emočních slz: ženy mají tendenci plakat kvůli konfliktům nebo ztrátám, muži díky empatii nebo kvůli rozchodům. Skutečnost, že muži pláčou méně často, je pravděpodobně zakořeněna v socializaci a kultuře: zatímco ženy vyjadřují své pocity skrze slzy, muži skrývají své pocity a hledají jiné způsoby, jak se s nimi vyrovnat. Byli vychováni k sebeovládání, ne k pláči.
V případech žalu, hněvu nebo stresu pláč přináší úlevu a mnozí lidé zjistí, že jim zlepší náladu. Studiemi to však nebylo potvrzeno: během pláče jsme fyzicky napjatí a úleva začíná až v okamžiku, kdy pomine příčina pláče.
Naše oči neustále vytvářejí určité množství slzné tekutiny, i když nepláčeme. Ta je nezbytná pro rovnoměrné zvlhčení oka a má jiné složení než slzy, které jsou produkovány z radosti nebo smutku. Například emocionální slzy obsahují větší množství hormonů (feromonů), které můžeme podvědomě detekovat prostřednictvím čichu.

Jak vznikají slzy

Naše oči neustále produkují slzy, které v podobě slzného filmu rovnoměrně zvlhčují oční povrch. Každou minutu se vyloučí mezi pěti a sedmi mikrolitry tekutiny. Množství této tekutiny se několikanásobně zvyšuje při pláči nebo při nadměrném slzení (epifora) způsobeném podrážděním očí.

Na sekreci této tekutiny se podílí jednotlivé žlázy, které se starají o různé látky v slzách, a tím o jejich složení. Vedle solí slzy obsahují také tuky a bílkoviny. Rozličné enzymy jsou zodpovědné za obranu před choroboplodnými zárodky, které by mohly způsobit zánět.

V případě, že přirozená produkce slz nebo zvlhčování oka jsou narušeny, může dojít k poškození slzného filmu. To vede k typickým příznakům suchých očí, jako je svědění, zarudnutí nebo pálení.

Naše slzy jsou tvořeny třívrstvým očním filmem

Slzný film, který pokrývá naši rohovku, lze rozdělit do tří vrstev. Vnitřní složka, která je v přímém kontaktu s okem, se nazývá mucinová vrstva. Obsahuje bílkoviny a cukry a má slizovitou konzistenci. Umožňuje slznému filmu přilnout k povrchu oka. Mucinová vrstva je produkována speciálními, tzv. pohárkovými buňkami, které se nachází v oční spojivce.

Prostřední vrstva představuje 90 % slzného filmu. Tato vodná vrstva obsahuje kyslík a živiny, stejně jako různé enzymy. Je tvořena v slzných žlázách, které se nacházejí pod horním okrajem očnice.

Vnější vrstva slzného filmu je tvořena tenkou vrstvou tuku, který je produkován tzv. meibomskými žlázkami. Tato tuková neboli lipidová vrstva zabraňuje odpařování slzné tekutiny a stabilizuje slzný film.

Slzný film plní důležité úkoly

Slzný film plní mnoho důležitých úkolů najednou: chrání povrch oka, zejména rohovku, před vysycháním a dodává jí živiny, hormony a kyslík. Dále čistí spojivkové vaky pod víčky, stejně jako povrch oka prostřednictvím neustálého pohybu tekutiny. Kromě toho slzy vytváří fyzikální bariéru proti choroboplodným zárodkům, s nimiž i bojují pomocí specifických enzymů. Slzný film je také velmi důležitý, protože pozitivně ovlivňuje schopnost vidění.

Slzný koloběh

Vzhledem k tomu, že je nepřetržitě produkována nová slzná tekutina, musí být její část také průběžně odstraňována. K tomuto účelu slouží malé otvory, nacházející se ve vnitřním koutku na okraji víček, tzv. horní a spodní slzný bod. Ty odvádějí přebytečnou tekutinu skrz malé chodbičky – slzné kanálky a slzný váček – přímo do nosní skořepy.

Poškození slzného filmu a suché oči

V případě, kdy množství slzné tekutiny nebo složení slz není optimální, může dojít k rozpadu slzného filmu. Tento rozpad nastane buď v případě nedostatku tekutiny ve střední vodné vrstvě, nebo při nedostatku lipidů v slzné tekutině, které jsou nutné pro utváření stabilní vnější lipidové vrstvy.

Poškození slzného filmu vede k mnohem snadnějšímu dráždění oka cizím tělesem nebo přirozeným mrkáním. Ochranná funkce je přerušena a zásobování rohovky kyslíkem a živinami nadále není dostatečné. Na to oko reaguje zvýšenou produkcí slz, což však často nestačí, neboť slzný film je nestabilní kvůli nedostatkům ve složení. Mohou se objevit příznaky jako pálení, svědění nebo pocit cizího tělesa v oku. Zvlhčující oční kapky či oční masti mohou poskytnout úlevu jak doplněním objemu tekutiny, tak úpravou složení slzného filmu.

Důvody pro změny v slzném filmu a vznik suchých očí

Přibližně 40 -50 % všech pacientů, kteří navštíví očního lékaře, trpí suchýma očima. Všechny příznaky, které jsou způsobeny sníženým zvlhčením povrchu oka, jsou z lékařského hlediska označovány jako keratokonjunktivitida, sicca syndrom nebo syndrom suchého oka. Příčin příliš nízkého množství  nebo pozměněného složení slzné tekutiny je mnoho; například onemocnění, jako je diabetes mellitus (cukrovka), chronický revmatismus nebo zánětlivá cévní onemocnění, mohou vést k suchým očím. Také různé léky, antikoncepční tabletky, různá antihistaminika a antidepresiva mohou způsobit dysfunkci ve zvlhčování očí.

Počet lidí, kteří trpí suchýma očima, se za posledních 20 let zdvojnásobil. Příčiny plynou ze životního prostředí, je to například účinek ozónu, výfukové plyny a suchý vzduch z topení. Syndrom suchého oka může ale také ovlivnit individuální životní styl pacienta: kuřáci a nositelé kontaktních čoček se musí častěji potýkat s příznaky, jako jsou pálící a svědící oči. Dlouhodobá práce na počítači, tabletu nebo užívání mobilu vede ke snížení frekvence mrkání, což také způsobuje suché oči.

Co pomáhá suchým očím

Každý, kdo trpí suchýma očima, by se měl pokusit odstranit příčiny, pokud je to možné. Možná bude nutné změnit léčbu primárního onemocnění. Pevné kontaktní čočky mohou být nahrazeny měkkými – tvrdé kontaktní čočky vyžadují minimální množství slzné tekutiny, aby se během mrkání mohly pohybovat po slzném filmu. V závažných případech syndromu suchého oka je smysluplné vyměnit i měkké kontaktní čočky za jiné, nebo zcela odmítnout použití kontaktních čoček. Informujte se u svého lékaře – navrhne vám vhodný postup. Ke zlepšení zvlhčování očí může vést i změna životního stylu: vyhněte se průvanu nebo příliš vyhřívaným místnostem, snižte dobu, po kterou pracujete na monitoru a přestaňte kouřit.

Pokud váš lékař nemůže určit příčinu, nebo příčinu nelze odstranit (například v důsledku profesních a pracovních požadavků), lze příznaky syndromu suchého oka léčit cíleně. K dispozici jsou různé umělé slzy, které lze podávat ve formě očních kapek. Při příležitostných příznacích, například při práci na monitoru, při pobytu v silném větru nebo v kouři, se doporučují oční kapky s nízkou viskozitou, jako je HYLO FRESH®, zatímco pacienti s trvalými, těžkými příznaky by měli používat viskózní přípravky, jako je HYLO® GEL. Je nezbytně nutné používat umělé slzy bez konzervačních látek, protože tyto látky mohou také poškodit slzný film. U nositelů měkkých kontaktních čoček by měly být používány pouze oční kapky bez konzervačních látek, např. produkty z řady HYLO EYE CARE®, protože konzervační látky se mohou na kontaktních čočkách usazovat a poškozovat rohovku.

Toto můžete udělat sami!

Zde  jsou kroky, které můžete podniknout sami, abyste zabránili pálení nebo svědění očí: větrejte i několikrát denně a používejte zvlhčovače vzduchu, abyste zvýšili vzdušnou vlhkost v místnosti. Vyhněte se zapínání  ventilátoru v autě a pravidelně vyměňujte filtr v klimatizaci. Kromě toho pijte dostatečné množství tekutin, nejméně dva litry denně, jezte potraviny bohaté na vitamíny a dostatečně spěte. Tím dosáhnete zmírnění projevů suchých očí.


1 Augenheilkunde, Grehn, 31st Edition, Springer Verlag

Další zajímavé stránky

„Nastavení souborů cookies“ a předávání údajů třetím zemím

Tento web používá soubory cookie. Kliknutím na příslušné políčko můžete udělit svůj souhlas se všemi soubory cookies, nebo pouze s nezbytnými soubory cookies, nebo s vybranými skupinami souborů cookie. Tento souhlas je možné odvolat. Pro více informací o každém souboru cookie klikněte na „Individuální nastavení souborů cookie“.

Web také zavádí služby (např. služby poskytovatele Google), jejichž prostřednictvím probíhá přenos dat do USA. Pokud tedy souhlasíte s používáním služeb a svůj souhlas potvrdíte kliknutím na příslušné tlačítko/políčko, souhlasíte také s přenosem dat do této třetí země. USA jsou v současné době považovány za nebezpečnou třetí zemi ve smyslu GDPR; přenos dat do USA s sebou nese rizika (zejména pokud se jedná o možnost úřadů v USA přistupovat k údajům). Další informace o zpracování údajů a jejich autorizaci a také o vašem ovlivnění na-jdete v našich informacích o ochraně údajů.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat/upravit kliknutím na „Individuální nastavení souborů cookie“ a vybráním příslušného nastavení.