Suché oči – příznaky a řešení

Klinický obraz suchých očí je odborně popsán jako porucha tvorby slzného filmu nebo jako suchá keratokonjunktivitida či sicca syndrom. Syndrom suchého oka vzniká buď při nedostatečném množství slzné tekutiny, nebo při změnách v jejím složení. Příčinou suchých očí mohou být celkové zdravotní problémy nebo jiná oční onemocnění. Ve všech případech se jedná o poškození slzného filmu, který tvoří ochrannou vrstvu na povrchu oka.

Faktory ovlivňující slzný film

Stále více lidí trpí syndromem suchého oka. Vznik syndromu souvisí na jedné straně s životními podmínkami a stylem, na druhé straně pak se stárnutím populace, protože riziko potíží se zvlhčením oka roste s věkem. Velmi často je syndrom suchého oka způsoben prací s monitorem, protože při práci na počítači nebo při používání smartphonů máme tendenci mnohem méně mrkat než při jiných aktivitách. To vede k nedostatečnému rozprostření slzného filmu po povrchu oka.

 

Často jsou syndromem suchého oka ohroženi nositelé kontaktních čoček, protože čočky brání toku a rozprostření slz po povrchu oka. Při nošení čoček je tak riziko poruchy zvlhčení až dvanáctkrát vyšší. Slzný film může být poškozen také suchým vzduchem z ústředního topení nebo klimatizace, výfukovými plyny, ozónem nebo kouřem.

Na množství slz nebo složení lakrimální tekutiny může mít vliv také zranění nebo zánět oka, stejně jako onemocnění, zejména kůže nebo nervů, a různé léky, jako jsou např. beta-blokátory.

Poškozený slzný film již nechrání oko

Při nedostatečném množství slzné tekutiny nebo při jejím nesprávném složení může dojít k poškození slzného filmu, což vyvolá přecitlivělost oka vůči okolnímu prostředí. Zvlhčující tekutina poskytuje významnou ochranu očí a zásobuje horní vrstvu buněk živinami a kyslíkem. V případě, že je slzný film poškozen, může se do oka dostat více choroboplodných zárodků a infekce se může rozvinout rychleji. Kromě toho může porušení slzného filmu vést k vysychání, zjizvení a zákalu rohovky, což může trvale poškodit zrak.

Suché oči svědí a pálí

Při narušeném zvlhčování očí se objevují různé příznaky. Typickým příznakem syndromu suchého oka je zarudnutí, škrábání, pálení a svědění očí. Často se také objevuje pocit cizího tělesa v oku, únava nebo nadměrné slzení.

Správná pomoc pro suché oči

U většiny pacientů s mírnými až středními příznaky syndromu suchého oka stačí několikrát denně zvlhčit oči vhodnými očními kapkami, tzv. umělými slzami. Tyto zvlhčující oční kapky také dobře fungují u osob, trpících suchým okem jen v určitých situacích, např. při práci s počítačem nebo ve větrných podmínkách. Pro závažnější a chronické příznaky jsou k dispozici speciálně vyvinuté gelové kapky s vyšší viskozitou, než mají běžné oční kapky, a proto déle ulpívají na povrchu oka. Užitečné je rovněž doplňkové použití očních mastí na noc, protože během spánku je produkováno menší množství slzné tekutiny, což může způsobit vznik usazenin na okrajích víček a vést k drobným poraněním očního povrchu.

 

Pokud je to možné, pokuste se odstranit ze svého okolí všechny faktory, které podporují vznik syndromu suchého oka. Vyhýbejte se klimatizaci a vytápěné místnosti pravidelně větrejte. Rovněž není vhodný pobyt v zakouřeném prostředí.

Náš tip: Po práci se namísto sezení u televize jděte projít na čerstvý vzduch – tím dopřejete svým očím „prázdniny“.

 

V případě, že syndrom suchého oka je důsledkem systémového onemocnění, užívání léků nebo zranění oka, měly by tyto příčiny být odstraněny, pokud je to možné. Proto je důležité poradit se s lékařem. Rovněž v případě trvalých a výrazných problémů byste se neměli vyhýbat konzultaci s odborníkem. Ten stanoví přesnou diagnózu a doporučí vhodnou léčbu.

Slzný film

Náš slzný film se skládá ze tří vrstev. Vnější vrstvu, která je ve styku s okolním prostředím, tvoří tenká tuková vrstva ①. Jejím úkolem je zabránit příliš rychlému odpařování základní vodné vrstvy. Vodná vrstva ② obsahuje složky nezbytné pro buňky rohovky, jako je kyslík, živiny a stopové prvky. Třetí složka – mucinová vrstva ③ – je v přímém kontaktu s povrchem oka a zajišťuje rovnoměrné rozprostření slzné kapaliny. Tato mukózní vrstva také zajišťuje správné přilnutí slzného filmu na rohovku a spojivku ④ a správné zásobování buněk těchto tkání kyslíkem a živinami (obr.1).

 

Pokud není k dispozici dostatečné množství slzné tekutiny nebo složení slz není správné, slzný film se může poškodit (obr. 2). V takovém případě jsou buňky povrchu oka odstřiženy od zásobování kyslíkem a živinami. Následkem je poškození buněk, které vede k zánětlivým příznakům, jako je svědění, pálení, pocit cizího tělesa, zarudnutí a bolest očí. V pokročilém stádiu může dojít i k poškození rohovky a spojivky.

Další zajímavé stránky

„Nastavení souborů cookies“ a předávání údajů třetím zemím

Tento web používá soubory cookie. Kliknutím na příslušné políčko můžete udělit svůj souhlas se všemi soubory cookies, nebo pouze s nezbytnými soubory cookies, nebo s vybranými skupinami souborů cookie. Tento souhlas je možné odvolat. Pro více informací o každém souboru cookie klikněte na „Individuální nastavení souborů cookie“.

Web také zavádí služby (např. služby poskytovatele Google), jejichž prostřednictvím probíhá přenos dat do USA. Pokud tedy souhlasíte s používáním služeb a svůj souhlas potvrdíte kliknutím na příslušné tlačítko/políčko, souhlasíte také s přenosem dat do této třetí země. USA jsou v současné době považovány za nebezpečnou třetí zemi ve smyslu GDPR; přenos dat do USA s sebou nese rizika (zejména pokud se jedná o možnost úřadů v USA přistupovat k údajům). Další informace o zpracování údajů a jejich autorizaci a také o vašem ovlivnění na-jdete v našich informacích o ochraně údajů.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat/upravit kliknutím na „Individuální nastavení souborů cookie“ a vybráním příslušného nastavení.