1. Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů vám, jako uživateli našich webových stránek a našich nabídek, poskytují informace o povaze, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů.

Výslovně upozorňujeme, že přenos údajů na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) má bezpečnostní nedostatky a nelze jej zcela ochránit před přístupem třetích stran.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v současné době platné a byly vytvořeny v únoru 2021. V důsledku dalšího vývoje našich webových stránek a nabídek nebo v důsledku změn právních nebo regulačních požadavků může být nutné tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout na našich webových stránkách https://ursapharm.cz/ochrana-osobnich-udaju/


1.1 Odpovědnost za zpracování údajů

Správcem údajů je:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

66129 Saarbrücken Německo

Tel: +49 (0) 6805/9292-88

Fax: +49 (0) 6805/9292-88

E-mail: datenschutzursapharm.de


1.2 Zpřístupnění údajů třetím stranám a externím poskytovatelům

Dodržujeme zákonné požadavky. Údaje jsou třetím stranám předávány pouze v rámci

zákonných ustanovení.


2. Zpracovávání údajů na našich webových stránkách

Obecné informace

2.1 Integrace služeb a obsahu třetích stran

Na našich webových stránkách můžeme využívat služby třetích stran, například k integraci externích médií, provádění analýz atd. Vždy se tak děje na právním základě, například na základě našich oprávněných zájmů (např. náš zájem na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našich webových stránek) ve smyslu čl. 6 odst. 1(f) GDPR nebo – pokud je to v jednotlivých případech nezbytné – na základě vašeho dříve uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1(a) GDPR.

Takové služby zpravidla vyžadují, aby poskytovatelé třetích stran brali v potaz IP adresy uživatelů, protože bez IP adresy by nemohli odeslat příslušný obsah do prohlížeče. Pro zobrazení takového obsahu je nutná IP adresa. Snažíme se používat pouze služby, jejichž poskytovatelé používají k doručení obsahu pouze IP adresu. Někteří poskytovatelé také používají tzv. „pixelové značky“ (neviditelné grafické prvky, známé také jako „webové signály“) pro statistické nebo marketingové účely. „Pixelové značky“ mohou být použity k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou zahrnovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, webové stránky, na které se odkazuje, dobu návštěvy a další informace o využívání naší online nabídky a mohou být také propojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

Podrobnější informace o tom, které služby jsou na těchto stránkách skutečně využívány a jak jsou v jejich rámci zpracovávány údaje, jakož i příslušný právní základ, naleznete ve vysvětlivkách k jednotlivým službám v dalších částech tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2.2 Druhy zpracovávaných údajů

Na našich webových stránkách shromažďujeme a zpracováváme inventární údaje (např. jména, adresy), kontaktní údaje (např. e-mailové adresy, telefonní čísla, faxová čísla, poštovní adresy), údaje o používání (např. navštívené webové stránky, odkazy, na které jste klikli, zájem o obsah, časy přístupu, místa přístupu), údaje o obsahu (např. komentáře, textové příspěvky, fotografie, videa) a údaje o měření a komunikaci (např. informace o zařízení, informace o prohlížeči, IP adresy).

2.3 Kategorie subjektů údajů

Osoby, kterých se zpracování osobních údajů týká, jsou všichni návštěvníci a uživatelé našich webových stránek.  

2.4 Účel zpracování

Osobní údaje uživatelů našich webových stránek shromažďujeme a zpracováváme, abychom s nimi mohli komunikovat a informovat je (např. kontakt a jiné dotazy), vést statistiky, měřit dosah a provádět analýzy (např. pomocí marketingových a analytických nástrojů), abychom mohli lépe navrhovat a optimalizovat obsah a funkce, technicky spravovat a optimalizovat webové stránky a odstraňovat bezpečnostní nedostatky.


2.5 Právní základy pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud k tomu máme právní základ. V následujícím textu uvádíme příslušné právní základy jednotlivě v souvislosti s příslušnými operacemi zpracování údajů. Obecně platí, že jsme vždy oprávněni zpracovávat osobní údaje, pokud nám k tomu dotčená osoba udělila souhlas (viz čl. 6 odst. 1(a), čl. 7 GDPR), pokud jsme povinni plnit smluvní nebo předsmluvní povinnosti (viz čl. 6 odst. 1(b) GDPR), pokud musíme plnit další právní povinnosti (viz čl. 6 odst. 1(c) GDPR) nebo pokud chráníme své oprávněné zájmy (viz čl. 6 odst. 1(f) GDPR).

2.6 Příjemci osobních údajů

Osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům nebo jiným třetím stranám (např. hostingovým agenturám atd.), se kterými spolupracujeme. Jsme k tomu oprávněni, pokud s tím subjekt údajů souhlasil (viz čl. 6 odst. 1(a), čl. 7 GDPR), pokud tím plníme smluvní nebo předsmluvní povinnosti (viz čl. 6 odst. 1(b) GDPR), pokud tím plníme zákonné povinnost (viz čl. 6 odst. 1(c) GDPR) nebo pokud chráníme své oprávněné zájmy (viz čl. 6 odst. 1(f) GDPR). Se zpracovateli údajů uzavíráme tzv. smlouvu o zpracování údajů v souladu s čl. 28 GDPR, podle kterého se rovněž zavazují dodržovat pravidla ochrany údajů.

2.7. Hosting

Tato webová stránka je hostována na serverech společnosti domainfactory GmbH.  Námi využívané hostingové služby slouží k poskytování následujících služeb: služeb infrastruktury a platforem, výpočetní kapacity, úložného prostoru a databázové služby, bezpečnostní služby a služby technické údržby, které využíváme za účelem provozování těchto webových stránek. Přitom my nebo náš poskytovatel hostingu zpracováváme inventární údaje, kontaktní údaje, údaje o obsahu, smluvní údaje, údaje o používání, metadata a komunikační údaje všech uživatelů těchto webových stránek. Právním základem pro využívání hostingových služeb je ochrana našich oprávněných zájmů při analýze, optimalizaci a ekonomickém a bezpečném provozu našich webových stránek (viz čl. 6 odst. 1(f) GDPR). S našimi poskytovateli hostingu jsme uzavřeli odpovídající smlouvy o zpracování údajů.

2.8 Přístup k datovým/serverovým protokolům

Na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1(f) GDPR shromažďujeme údaje o každém přístupu na naše webové stránky (tzv. soubory protokolu webového serveru). Zpracovávané údaje zahrnují IP adresu, čas vyhledání, typ požadavku, protokol, stav HTTP, odkaz, typ a verzi prohlížeče, operační systém a zprávu o úspěšném vyhledání. Údaje se používají pro statistické vyhodnocení za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Údaje budou z bezpečnostních důvodů (např. pro vyšetřování případů zneužití) uloženy po dobu 7 dnů.   IP adresa je uložena pouze anonymně. Pokud je pro účely dokazování požadována delší doba uchování, budou po konečném vyjasnění záležitosti vymazány.


Deaktivace/nesouhlas se soubory cookie:

Všeobecně můžete nesouhlasit s používáním souborů cookies pro účely měření rozsahu a reklamy prostřednictvím deaktivační stránky reklamní iniciativy na síti (http://optout.networkadvertising.org/) a navíc na webových stránkách v USA (http://www.aboutads.info/choices) nebo webových stránkách v Evropě (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Dále lze ukládání souborů cookies zabránit nastavením v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče. Je však možné, že pak nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Tyto možnosti se vztahují na všechny níže uvedené soubory cookies, které používáme na těchto webových stránkách.

2.10 eTracker

Využíváme službu eTracker Analytics společnosti etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, tiráž: https://www.etracker.com/impressum/  (dále jen „etracker“). Zde najdete časté dotazy týkající se GDPR od společnosti etracker:  https://www.etracker.com/docs/faq/eu-dsgvo/. Zásady ochrany osobních údajů společnosti eTracker naleznete zde:  https://www.etracker.com/datenschutz/. Se společností eTracker jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování údajů.  

Službu eTracker Analytics používáme na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1(f) GDPR, v tomto případě v zájmu vyhodnocení našich webových stránek a jejich vylepšení pro vás jako uživatele. Služba eTracker Analytics standardně nepoužívá soubory cookie, ale zaznamenává chování návštěvníků (pomocí čistě technických parametrů, jako je zkrácená adresa nebo použitý prohlížeč) v rámci relace (návštěvy webové stránky) pomocí sledování relace bez použití souborů cookies. Z čistě technických údajů (jako je zkrácená IP adresa nebo použitý prohlížeč) se prostřednictvím otisku vytvoří hash (kombinace znaků, z níž nelze odvodit původní údaje), k němuž se přidá datum načtení stránky, aby bylo ještě méně pravděpodobné zjistit totožnost uživatele. Tato hodnota je automaticky mazána každých 24 hodin. Tento otisk umožňuje do 24 hodin analyzovat chování uživatelů.

Zde můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů:

Kromě etracker Analytics používáme na našich webových stránkách doplněk etracker Optimiser od společnosti etracker s A/B testováním  (další informace:  https://www.etracker.com/docs/bedienung/etracker-optimiser/testing-targeting/a-b-testing-smart-messages/), aplikaci Overlay Messaging (další informace:  https://www.etracker.com/docs/videos/etracker-optimiser/smart-messages/), zdroj pro remarketing (další informace: https://www.etracker.com/docs/data-services/remarketing-feed/)  a také přístup k uživatelským profilům v reálném čase.


2.11 Správce značek Google

Na našich webových stránkách používáme nástroj Správce značek Google. Správce značek je služba společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Tato služba nám na webových stránkách umožňuje integrovat a spravovat tzv. značky webových stránek (což mohou být služby třetích stran).


Zpracovávat můžeme tyto údaje:

  • pohyb myši
  • časová značka
  • IP adresa
  • poloha a časové pásmo
  • chování návštěvníka
  • uživatelský agent
  • jazyk
  • navštívené webové stránky

Zpracování údajů je technicky nezbytné, proto vychází z našeho oprávněného zájmu (§ 6 odst. 1 písm. f GDPR), samotný Správce značek však údaje neshromažďuje ani nevyhodnocuje.

Společnost Google může zpracovávat údaje v zemích mimo EHP/EU, které nemají stejnou úroveň ochrany údajů, což znamená, že Vám nemusí umožnit prosazování Vašich práv nebo jej mohou omezit.3. Používání sociálních médií


Máme prezentace v rámci různých platforem sociálních médií. Na naše stránky se můžete dostat buď prostřednictvím vyhledávačů, samotných platforem, nebo pomocí odkazů na našich webových stránkách. Rádi bychom upozornili, že na těchto platformách vaše údaje částečně zpracováváme my a částečně provozovatelé platforem, což se někdy může dít i mimo Evropskou unii. Podrobnosti o zpracování, rizicích a právních základech atd., porovnejte prosím níže na uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů u příslušných prezentací.

3.1 Instagram-Profil

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů, jakož i informace o subjektu odpovědném (tiráž) za náš profil na Instagramu naleznete zde: Privacy Instagram | Imprint

3.2 Facebook-FanPage

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů, jakož i informace o odpovědném subjektu (tiráž) pro naši Facebook-FanPage naleznete zde: Ochrana osobních údajů na Facebooku | Imprint

4. Kontakt

Pokud nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo našeho účtu na Facebooku), budou vaše údaje zpracovány v souladu s čl. 6(b) GDPR za účelem vyřízení žádosti a v případě, že se vyskytnou následné otázky. Vaše údaje budou vymazány, jakmile váš požadavek plně zpracujeme.

Upozorňujeme také na následující: Jako farmaceutická společnost jsme ze zákona povinni hlásit žádosti popisující události související s bezpečností léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, dokumentovat je a v případě potřeby hlásit příslušným orgánům. Toto oznámení může také zahrnovat osobní údaje, jako je vaše jméno, místo bydliště, zdravotní stav apod., pokud jste nám je výslovně a dobrovolně sdělili. Za účelem získání dalších informací může být nutné, aby vás společnost URSAPHARM kontaktovala. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1(c) GDPR spolu s § 3 MPSV nebo § 63 c AMG. Z důvodu farmakovigilance jsme dále v tomto případě povinni ukládat vaše údaje po dobu nejméně 5 let pro účely testování v souladu s právními požadavky. Po skončení zákonných období budou vaše údaje vymazány nebo anonymizovány.

5. Zpravodaj

Na našich webových stránkách vám nabízíme zpravodaj (buď trvale, nebo případně pouze v rámci veletržních, propagačních nebo soutěžních akcí), abychom vás informovali o aktuálních tématech (exkluzivní soutěže, nabídky produktů, obecné informace, novinky, propagační a veletržní akce atd).

K odběru zpravodaje se můžete zaregistrovat zadáním svého titulu, e-mailové adresy a příjmení do našeho registračního formuláře na webových stránkách nebo do registračního formuláře pro soutěže, abychom mohli ověřit správnost vašich údajů. Vaše e-mailová adresa bude aktivována pro rozesílání našeho zpravodaje prostřednictvím tzv. projevu vůle. Po registraci od nás obdržíte potvrzovací e-mail, ve kterém musíte kliknout na odkaz v něm obsažený, abyste dokončili úspěšnou registraci vaší adresy.

Na vámi zadanou e-mailovou adresu bude přibližně šestkrát ročně zasílán zpravodaj. Vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1(a) GDPR) výhradně pro zasílání zpravodaje a mažeme je ihned po odhlášení odběru našeho zpravodaje. Při potvrzení vůle pomocí odkazu v e-mailu se na základě našeho oprávněného zájmu ukládá také datum a čas registrace (tj. za účelem poskytnutí důkazu o registraci; čl. 6 odst. 1(f) DSGVO).

Náš zpravodaj zasíláme prostřednictvím poskytovatele CleverReach (CleverReach GmbH &; Co. KG, Mühlenstraße 43, 26180 Rastede). Za tímto účelem jsou vámi poskytnuté údaje uloženy a předány společnosti CleverReach v zašifrované podobě. Více informací o zabezpečení dat ve společnosti CleverReach najdete zde:  https://www.cleverreach.com/de/datensicherheit/  

Pokud si již nepřejete dostávat náš zpravodaj, můžete se z odběru odhlásit prostřednictvím funkce odhlášení obsažené v každém zpravodaji nebo prostřednictvím odhlašovacího formuláře na našich webových stránkách nebo prostřednictvím odkazu obsaženého ve zpravodaji či jiné komunikace s námi.

6. Slosování/soutěže

Někdy pořádáme loterie/soutěže, které propagujeme na našich webových stránkách a/nebo na našich prezentacích na sociálních sítích a do kterých se můžete přihlásit prostřednictvím příslušné podstránky na našich webových stránkách.

V tomto ohledu spolupracujeme s externími agenturami pro pořádání akcí. Podrobnosti o souvisejícím zpracování údajů naleznete v podmínkách soutěže. To zahrnuje i uvedení agentury, která s námi v daném případě spolupracuje a zpracovává údaje účastníků pro účely zpracování soutěže. Údaje budou proto předány těmto agenturám. V opačném případě k přenosu nedojde.

Účast v soutěži obvykle vyžaduje registraci účastníků s osobními údaji, obvykle s titulem, jménem, příjmením a e-mailovou adresou. Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst.1(b) GDPR nebo – v případě potřeby – na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1(a) GDPR. Platí příslušné podmínky.

Výherci budou zveřejněni anonymně (tj. jméno, zkrácené příjmení, zkrácené bydliště) na našich webových stránkách. Údaje budou použity výhradně pro účely soutěže a po určení výherců budou s výjimkou údajů o výhercích vymazány. Údaje výherců budou rovněž zpracovány za účelem oznámení výhry a zaslání výhry a poté vymazány. Pouze s vaším výslovným souhlasem budou použity nad rámec tohoto účelu, např. pro zasílání zpravodaje.

Příslušné agentury, které jednají podle našich pokynů, jsme zavázali k dodržování zákonů o ochraně osobních údajů, a to zejména ve smyslu výše uvedeného, a uzavřeli jsme s nimi příslušné smlouvy o zpracování údajů.


7. Vaše práva jako subjektu údajů

Na výše uvedené adrese si můžete kdykoli bezplatně vyžádat informace o údajích, které jsou o vás uloženy. Kromě toho můžete za určitých podmínek požádat o opravu nebo vymazání uložených osobních údajů. Dále máte právo omezit zpracování svých údajů a právo na zveřejnění nebo přenos vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte rovněž právo tento souhlas kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na čl.6 odst. 1(f) GDPR. Námitku lze vznést zejména proti zpracování pro účely přímého marketingu.


8. Právo na odvolání

Se stížností se můžete obrátit také na výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na dozorový úřad pro ochranu osobních údajů.

Dozorový úřad, který je za nás zodpovědný, je:

Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Fritz-Dobisch-Straße 12

66111 Saarbrücken

Telefon: (0681) 94781-0

Telefax: (0681) 94781-29

E-mail: poststelledatenschutz.saarland.de


9. Předávání údajů do třetí země / mimo EU

Pokud předáváme osobní údaje poskytovatelům služeb mimo EU, činíme tak pouze v souladu s čl. 44 a násl. GDPR, tj. v zásadě pouze tehdy, že třetí země Komisi EU potvrdila odpovídající úroveň ochrany údajů nebo pokud jsou zavedeny jiné odpovídající záruky ochrany údajů (např. závazná vnitřní pravidla ochrany údajů nebo standardní smluvní doložky EU). Pokud se od toho výjimečně odchýlíme, budeme vás o tom vždy informovat s dostatečným předstihem před zahájením zpracování a zpracování zahájíme až po vašem předchozím, výslovném a informovaném souhlasu (čl. 49 odst. 1(a) GDPR).